Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk
v

Změny v rozvrhu Friday 13. 12.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8
OK1 Kult Kult TP TP
TR1 Kult Kult TP TP
E1 Kult Kult TP TP
KD1 Kult Kult TP TP
PA1 Kult Kult TP TP
SM2. Kult Kult TP TP
E2 Kult Kult TP TP
OKB3 Kult Kult TP TP
TR3. Kult Kult TP TP
PA3. Kult Kult TP TP
IZT1 OD Kult Kult TP TP
IZT3 Kult Kult TP TP
ST1 Kult Kult TP TP
ST2 Kult Kult TP TP
ST3. Kult Kult TP TP
MS1 Kult Kult TP TP
MS2 Kult Kult TP TP
MS4. Kult Kult TP TP
S4 Kult Kult TP TP
NA1 Kult Kult TP TP
NA2 Kult Kult TP TP
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Brokešová Hana .. ..
Diviš Milan - -
Drábková Alena .. .. .. .. ..
Drápalová Dagmar .. ..
Fialová Libuše .. -
Gavanda Ivan - ..
Grulichová Jitka .. ..
Hecl Břetislav .. ..
Holubec David .. ..
Hrdličková Eva .. ..
Jakoubek Petr .. -
Jílek Karel - ..
Kašparová Sabina - - .. - .. .. .. - -
Kubelková Hana .. ..
Kučerová Lada - -
Lubina Robert - ..
Mrázková Kamila .. ..
Musilová Marcela - .. .. .. .. - - - -
Pavlů Lukáš .... ..
Pregetová Marie .. ..
Přikrylová Ivana .. -
Rekšák Jan .. ..
Šímová Táňa - .. - .. - .. .. - -
Vágnerová Dagmar .. -
Vojtek Michal .. ..
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8
305 ODV ODV ODV ODV
AULA Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Boháčová Olga
2 odpadá PUK NA1
3 odpadá OBN TR1
4 odpadá OBN PA1
Bradáčová Zuzana
1 odpadá CJL S4
2 odpadá CJL S4
3 odpadá CJL ST1
4 odpadá CJL E2
Brokešová Hana
3 odpadá MAT E2 (E)
1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Čípa Jakub
1 odpadá ANJ KD1 (ang1)
2 odpadá ANJ MS4.
3 odpadá ANJ MS4.
před 3. hod dohled přízemí  
Diviš Milan
3 odpadá ZEL E1
4 odpadá ZEL E1
1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Drábková Jana
1 odpadá ANJ OK1 (angl)
3 odpadá TEV E2 (KD)
4 změna OBN S4+
Drápalová Dagmar
4 odpadá UCD NA1
5 přesun << EKO PA3. 305 z 9.12. 6. hod
před 7. hod dohled I. poschodí  
1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Evjáková Dagmar
2 odpadá OBP PA3. (PR)
3 odpadá ZBO PA1
4 odpadá TEC TR1
5 přesun >> ZBO PA3. na 10.12. 6. hod
Fialová Libuše
3 změna NEJ PA3. (něm)+
6 přesun >> ZDR KD1 na 10.12. 3. hod
1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Gavanda Ivan
3 odpadá MAT KD1
5 odpadá MAT IZT1 zrušeno
1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Grulichová Jitka
4 odpadá PBU IZT3 (Z)
2. les., 1. les.Obecný pedagogický dohled
Hájek Vladimír
2 odpadá STR SM2. (MK)
4 odpadá TEC OKB3 (TEC3)
Hecl Břetislav
3 odpadá TEC SM2. (SM)
Holinková Marie
1 změna NEJ PA1 (něm)+
2 odpadá NEJ MS1 (OB)
4 odpadá DEJ ST2
7 přesun >> DEJ MS2 na 10.12. 4. hod
Holubec David
4 odpadá MTR TR3.
1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Hrdličková Eva
3 odpadá ODK IZT3 (Z)
1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Hrivnák Roman
1 odpadá STT MS2
2 odpadá TEC SM2. (OK1)
3 odpadá TEC SM2. (OK1)
4 odpadá TEC OKB3 (TEC2)
Jakoubek Petr
3 odpadá ANJ PA3. (angl)
4 odpadá TEV OK1
1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Jílek Karel
4 odpadá TED ST1 (ST)
1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Králová Zdenka
1 odpadá ANJ KD1 (ang2)
2 odpadá TEV E2 (E)
3 odpadá ANJ TR3. (angl)
Kubelková Hana
4 odpadá CHE IZT1
1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Kučerová Lada
3 odpadá CJL MS1
4 odpadá CJL NA2
1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Lubina Robert
3 odpadá TEC SM2. (OK2)
4 odpadá TEC OKB3 (TEC1)
6 přesun << TEC MS1 (MS) 417 z 7. hod
7 přesun >> TEC MS1 (MS) na 6. hod
1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Maixnerová Marcela
1 odpadá PLY IZT3 (I)
3 odpadá ODK IZT3 (T)
4 odpadá ODK IZT3 (T)
5 přesun << PRS S4 408 z 6. hod
6 přesun >> PRS S4 na 5. hod
Martináková Zdeňka
1 odpadá EKO NA1
2 odpadá OBP PA1 (PR)
3 odpadá PUK NA2
4 odpadá PAD PA3.
před 3., 4., 5., 6. hod dohled I. poschodí  
Matušková Iveta
1 odpadá IKT OKB3
2 odpadá IKT ST1
4 odpadá STT SM2. (MK)
5 přesun << IKT IZT1 Z202 z 6. hod
6 přesun >> IKT IZT1 na 5. hod
Mrázková Kamila
3 odpadá MAT OK1
4 odpadá MAT MS1
6 přesun << IKT SM2. 225 z 7. hod
7 přesun >> IKT SM2. na 6. hod
1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Pavlů Lukáš
3 odpadá CJL IZT1
1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Pregetová Marie
3 odpadá STT ST2 (ST)
4 odpadá STT SM2. (OK)
1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Přikrylová Ivana
1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Rekšák Jan
3 odpadá TEC MS2
4 odpadá STT SM2. (SM)
1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Rulíšková Andrea
1 odpadá ANJ E1 (angl)
2 odpadá ANJ ST2
3 odpadá ANJ OKB3 (angl)
4 odpadá ANJ ST3.
5 přesun << ANJ MS1 318 z 6. hod
6 přesun >> ANJ MS1 na 5. hod
Šon Roman
3 odpadá ELE SM2. (MK)
Vágnerová Dagmar
0 odpadá IVK IZT1 (I)
3 odpadá IVK IZT3 (I)
4 odpadá ODC IZT3 (I)
6 přesun << ODC IZT1 (I) Z304 z 7. hod
7 přesun >> ODC IZT1 (I) na 6. hod
1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Vojtek Michal
3 odpadá NAM ST2 (NV)
1. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Winkler Radek
2 odpadá FYZ OK1
6 přesun >> FYZ SM2. na 12.12. 5. hod
Změny v rozvrzích tříd
OK1
1. - 2. les.Kulturní akce
3. - 4. les.Třídnické práce
TR1
1. - 2. les.Kulturní akce
3. - 4. les.Třídnické práce
E1
1. - 2. les.Kulturní akce
3. - 4. les.Třídnické práce
KD1
6 ZDR přesun >> na 10.12. 3. hod
3. - 4. les.Třídnické práce
1. - 2. les.Kulturní akce
PA1
1. - 2. les.Kulturní akce
3. - 4. les.Třídnické práce
SM2.
6 IKT 225 přesun << Mráz z 7. hod
6 FYZ přesun >> na 12.12. 5. hod
7 IKT přesun >> na 13.12. 6. hod
1. - 2. les.Kulturní akce
3. - 4. les.Třídnické práce
E2
5 TEC KD odpadá (Kas)
6 MTR KD odpadá (Kas)
1. - 2. les.Kulturní akce
3. - 4. les.Třídnické práce
OKB3
1. - 2. les.Kulturní akce
3. - 4. les.Třídnické práce
TR3.
1. - 2. les.Kulturní akce
3. - 4. les.Třídnické práce
PA3.
5 EKO 305 přesun << Dráp z 9.12. 6. hod
5 ZBO přesun >> na 10.12. 6. hod
6 IKT odpadá (Ším)
1. - 2. les.Kulturní akce
3. - 4. les.Třídnické práce
IZT1
5 IKT Z202 přesun << Mtá z 6. hod
5 MAT odpadá (Gav)
6 ODC I Z304 přesun << Vgá z 7. hod
6 IKT přesun >> na 13.12. 5. hod
7 ODC I přesun >> na 13.12. 6. hod
1. - 2. les.Kulturní akce
0. les.Organizační důvody
3. - 4. les.Třídnické práce
IZT3
3. - 4. les.Třídnické práce
2. les., 1. les.Kulturní akce
ST1
1. - 2. les.Kulturní akce
3. - 4. les.Třídnické práce
ST2
1. - 2. les.Kulturní akce
3. - 4. les.Třídnické práce
ST3.
3. - 4. les.Třídnické práce
1. - 2. les.Kulturní akce
MS1
5 ANJ 318 přesun << Rul z 6. hod
5 IKT odpadá (Ším)
6 TEC MS 417 přesun << Lub z 7. hod
6 ANJ přesun >> na 13.12. 5. hod
7 TEC MS přesun >> na 13.12. 6. hod
1. - 2. les.Kulturní akce
3. - 4. les.Třídnické práce
MS2
7 DEJ přesun >> na 10.12. 4. hod
1. - 2. les.Kulturní akce
3. - 4. les.Třídnické práce
MS4.
1. - 2. les.Kulturní akce
3. - 4. les.Třídnické práce
S4
5 PRS 408 přesun << Mxá z 6. hod
5 MAT odpadá (Drá)
6 PRS přesun >> na 13.12. 5. hod
1. - 2. les.Kulturní akce
3. - 4. les.Třídnické práce
NA1
1. - 2. les.Kulturní akce
3. - 4. les.Třídnické práce
NA2
1. - 2. les.Kulturní akce
3. - 4. les.Třídnické práce
Pedagogický dohled u třídy:
OK1
Hodina: 1. - 2. les., Učitel: Pavlů Lukáš
TR1
Hodina: 1. - 2. les., Učitel: Holubec David
E1
Hodina: 1. - 2. les., Učitel: Diviš Milan
KD1
Hodina: 1. - 2. les., Učitel: Pregetová Marie
PA1
Hodina: 1. - 2. les., Učitel: Fialová Libuše
SM2.
Hodina: 1. - 2. les., Učitel: Gavanda Ivan
E2
Hodina: 1. - 2. les., Učitel: Kubelková Hana
OKB3
Hodina: 1. - 2. les., Učitel: Jílek Karel
TR3.
Hodina: 1. - 2. les., Učitel: Jakoubek Petr
PA3.
Hodina: 1. - 2. les., Učitel: Brokešová Hana
IZT1
Hodina: 1. - 2. les., Učitel: Vágnerová Dagmar
IZT3
Hodina: 1. - 2. les., Učitel: Grulichová Jitka
ST1
Hodina: 1. - 2. les., Učitel: Hrdličková Eva
ST2
Hodina: 1. - 2. les., Učitel: Přikrylová Ivana
ST3.
Hodina: 1. - 2. les., Učitel: Vojtek Michal
MS1
Hodina: 1. - 2. les., Učitel: Mrázková Kamila
MS2
Hodina: 1. - 2. les., Učitel: Rekšák Jan
MS4.
Hodina: 1. - 2. les., Učitel: Lubina Robert
S4
Hodina: 1. - 2. les., Učitel: Lubina Robert
NA1
Hodina: 1. - 2. les., Učitel: Kučerová Lada
NA2
Hodina: 1. - 2. les., Učitel: Drápalová Dagmar

Všechny třídy přítomné v teoretické výuce - filmové představení Abstinent - kino Oko od 8:00 hod., po představení se třídy pod dohledem vrací do školy, kde budou poté probíhat až do 4. vyučovací hodiny třídnické práce.
Všechny třídy jsou od 1. vyučovací hodiny až do 4. vyučovací hodiny pod dohledem třídních učitelů (Ing. Vojtek zástup za Ing. Hecla ve třídě ST 3.).