Events 6/1/2022 - 6/30/2022

 • 1/6
  Wednesday
  Filmové představení - Kino Oko (od 8:00 hod.)
  Po představení již teoretická výuka neprobíhá. Třídy a ped. dohledy u tříd dle zvláštního rozpisu. Cena 70 Kč (žákům, kteří přispěli do NF - příspěvek 20 kč).
  ZZ - písemná
  učebny, zadavatelé a dohledy dle samostatného rozpisu
  Svářečský kurz
  na středisku ODV
 • 2/6
  Thursday
  Svářečský kurz
  na středisku ODV
  Praktická závěrečná zkouška
  Praktická závěrečná zkouška
 • 3/6
  Friday
  Exkurze - NA 1
  Svářečský kurz
  na středisku ODV
  Praktická závěrečná zkouška
  Praktická závěrečná zkouška
 • 4/6
  Saturday
 • 5/6
  Sunday
 • 6/6
  Monday
  Praktická závěrečná zkouška
  Praktická závěrečná zkouška
  Svářečský kurz
  na středisku ODV
  Praktická závěrečná zkouška
  Praktická závěrečná zkouška
  IKAP Olomouc
  IKAP - služební cesta Španělsko
 • 7/6
  Tuesday
  Praktická závěrečná zkouška
  Praktická závěrečná zkouška
  Svářečský kurz
  na středisku ODV
  Praktická závěrečná zkouška
  IKAP - služební cesta Španělsko
  IKAP
  12:45 - 15:10
 • 8/6
  Wednesday
  Praktická závěrečná zkouška
  Praktická závěrečná zkouška
  DVPP
  Semináře a školení v rámci DVPP
  Svářečský kurz
  na středisku ODV
  Praktická závěrečná zkouška
  IKAP - služební cesta Španělsko
  Sudoku
  12:45 soutěž pro vybrané žáky
 • 9/6
  Thursday
  Výdej vysvědčení
  Praktická závěrečná zkouška
  Praktická závěrečná zkouška
  DVPP
  Semináře a školení v rámci DVPP
  Svářečský kurz
  na středisku ODV
  IKAP - služební cesta Španělsko
  Odborná exkurze
  12:45 - 14:20 krovy Šumperk
  Environmentální den
  12:45 - 15:10
 • 10/6
  Friday
  DVPP
  Semináře a školení v rámci DVPP
  Svářečský kurz
  na středisku ODV
  DVPP
  DPS
  Výdej vysvědčení
  IKAP - služební cesta Španělsko
  Odborná exkurze
  09:50 - 12:15 Muzeum Šumperk
 • 11/6
  Saturday
 • 12/6
  Sunday
 • 13/6
  Monday
  Přijímací zkouška - 2. kolo (9:00 až 10:00 hod.)
  Učebny 215 (12 žáků), 216 (12 žáků). Oprava testů - Mgr. Drábková A a Mgr. Kučerová - 3. a ž 5. vyuč. hod. V 10:00 hod. pohovor z českého jazyka (UA) - Pavlů. Zadavatelé: Fialová, Gavanda
  Praktická závěrečná zkouška
  INFO - výuka MS 2 (MS)
  Žáci skupiny mechanik strojů a zařízení ze tř. MS 2 - z organizačních důvodů nelze zajistit ODV, výuka v teorii od 1. do 5. vyuč. hodiny dle zvláštního rozvrhu.
  Evjáková - OČR
 • 14/6
  Tuesday
  Branná soutěž - hřiště (vybraní žáci - družstva)
  Praktická závěrečná zkouška
  INFO - výuka MS 2 (MS)
  Žáci skupiny mechanik strojů a zařízení ze tř. MS 2 - z organizačních důvodů nelze zajistit ODV, výuka v teorii od 1. do 5. vyuč. hodiny dle zvláštního rozvrhu.
  Evjáková - OČR
 • 15/6
  Wednesday
  E 3 - výdej vysvědčení
  Praktická závěrečná zkouška
  Studijní volno
  Studijní volno
  jen skupina stř. 07
  Výdej vysvědčení
  Praktická závěrečná zkouška
  Prezentiáda - aula
  Praktická závěrečná zkouška
  Evjáková - OČR
 • 16/6
  Thursday
  Studijní volno
  Výdej vysvědčení - PA 3
  Praktická závěrečná zkouška
  Studijní volno
  Studijní volno
  Exkurze Olomouc - KDB 1
  Praktická závěrečná zkouška
  Exkurze - NS 2 (sk. S)
  Evjáková - OČR
 • 17/6
  Friday
  Studijní volno
  Studijní volno
  Praktická závěrečná zkouška
  Studijní volno
  Studijní volno
  Evjáková - OČR
  Aula - kulatý stůl (8:00 - 9:35 hod.)
  Pro pozvané kolegyně a kolegy(teorie i ODV) - předání poznatků a zkušeností z pracovního pobytu ve Španělsku (Mgr. Jonová, Mgr. Rulíšková).
  OK 3 - výdej vysvědčení
 • 18/6
  Saturday
 • 19/6
  Sunday
 • 20/6
  Monday
  Studijní volno
  Studijní volno
  Studijní volno
  Studijní volno
  Uzavření hodnocení za 2. pol.
  zápis známek do Bakalářů
  Odborná exkurze
  Papírny Olšany
  Studijní volno
  Přijímací zkouška - náhradní termín
  09:00 - 10:00
 • 21/6
  Tuesday
  Studijní volno
  Seminář
  Studijní volno
  Ústní závěrečná zkouška
  Předseda zk. komise na jiné škole
  Uničov
  Studijní volno
  jen skupina stř. 17
  Studijní volno
  Ústní závěrečná zkouška
  Odborná exkurze
  13:35 - 15:10 Muzeum Šumperk
 • 22/6
  Wednesday
  Studijní volno
  Ústní závěrečná zkouška
  Ústní závěrečná zkouška
  Ústní závěrečná zkouška
  Studijní volno
  Klasifikační konference a ped. rada
  14:30 sborovna
 • 23/6
  Thursday
  Seminář ČMOS
  Odborná exkurze
  Předseda zk. komise na jiné škole
  Jeseník
  Ústní závěrečná zkouška
  Ústní závěrečná zkouška
  Studijní volno
 • 24/6
  Friday
  Odborná exkurze
  Šumperk
  Seminář ČMOS
  DVPP
  Semináře a školení v rámci DVPP
  Ústní závěrečná zkouška
 • 25/6
  Saturday
 • 26/6
  Sunday
 • 27/6
  Monday
  IZT 2 - exkurze
  PA 1 - Exkurze
  Ústní závěrečná zkouška
  Přítomni - členové zkušební komise.
  Exkurze - NS 2 (sk. S)
  Exkurze - OK 1
 • 28/6
  Tuesday
  Sportovní den
  OK1, TR1, KDB1, TR2, KD2, I1 - turistika NS1, MS1, NA1, IZT2, SM2, ST1, ST2, ST3 (sk.S) , NS2 (sk S) - hřiště (G.K.). Organiazce sportovního dne - Mgr. Přikrylová a sl. Pukyšová (dle zvl. rozpisu).
  Výdej výučních listů - aula
  9:00 - 9:45 IZT3, SM3, MS3 (VGÁ, WIN, MRÁ) 10:00 - 10:45 KD3, OK3, TR3 (ŠÍM, PAV, HOL) 11:00 - 11:45 PA3, E3 (FIA, DIV)
  PA 1 - Exkurze
 • 29/6
  Wednesday
  Vydání vysvědčení - 1. a 2.vyučovací hodina
  Třídy 1. a 2. ročníků, třídy 3. roč. mat. oborů. Toto datum bude uvedeno na vysvědčení rovněž jako datum vydávání vysvědčení. Plánovaná porada - 10:00 hod. sborovna.
 • 30/6
  Thursday

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"